fbpx

Seuran rekisteriseloste

Rekisteriseloste 

Henkilötietolaki (523/99)10§

Laatimispäivä 26.7.2021

Rekisterinpitäjä

PT Jyväskylä ry

Rekisteriasioista vastaava

Jäsenrekisterivastaava: Matti Vesaluoma (matti.vesaluoma@ptjyvaskyla.fi, 045 651 1211)

Rekisterin nimi

Jäsen- ja ilmoittautumisrekisteri

Rekisterin ja henkilötietojen tarkoitus

  • Yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä
  • Jäsenasioista ja muusta toiminnasta tiedottaminen
  • Laskujen ja maksujen lähettäminen ja seuranta
  • Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm. seuran toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten

 Rekisterin tietosisältö

  • Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli
  • Muut rekisteröidyn tai hänen huoltajansa itse ylläpitämät tiedot
  • Laskutus-, maksu- ja liikuntaryhmätiedot

 Tietolähteet

Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa itse ylläpitämät tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Seura voi luovuttaa rekisterin tietoja lain ja muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Suomen Pöytätennisliiton SPTL:n tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen tai hänen huoltajansa itse ylläpitää suostumustiedot. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Seuran jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

ATK:lle tallennetut tiedot

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia.

Manuaaliset listaukset

Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.